topimg2.jpg

Natur- og Miljøklagenævnet har bestemt, at beskeden erhvervsvirksomhed i boligområder er umiddelbart lovlig

- også uanset eventuelle parkeringsproblemer

Hans Haages | 5. september 2012

# Lokalplaners rækkevidde – Erhvervsvirksomhed i boligområde

Sagen kort

Natur- og Miljøklagenævnet har i en afgørelse af 29/8 2012 bestemt, at der – uden tilladelse – må drives erhverv i områder hvor det i lokalplanen blot er bestemt, at de er udlagt til boligområder.

Det er dog en forudsætning, at der kun er tale om erhverv, der drives af beboerne selv uden fremmed medhjælp, og hvis ejendommens og kvarterets præg af boligområde i øvrigt fastholdes.

Så længe man ikke overskrider denne grænse, så er erhvervsvirksomhed i boligområde lovlig, og kommunen kan ikke forbyde den med henvisning til lokalplanen.

Eventuelle parkeringsproblemer kan heller ikke give kommunen ret til at gribe ind.

Betydningen

Det interessante i afgørelsen er, at nævnet ikke bare har forholdt sig til en konkret sag, men skrevet en generel afgørelse, og det betyder nok, at kommunerne kommer til at genoverveje deres formuleringer – angående boligområder – i gældende og fremtidige lokalpaner.

Sagen

Afslaget

Solrød Kommune havde ved en afgørelse af 27. juni 2012 givet afslag på en ansøgning om tilladelse til at drive erhverv fra en ejendom.

Lokalplanen

Ejendommen lå i et område hvor det i lokalplanen var bestemt

  • at området skulle bruges til boligformål i form af åben-lav bebyggelse,
  • at der på hver grund skulle indrettes parkeringspladser til mindst 2 biler pr. bolig,
  • at ejendommene ikke måtte bruges til nogen form for erhvervsvirksomhed.

Der var dog en mulighed for dispensation, for i lokalplanen stod der, at kommunen kunne tillade:

at der på ejendommen drives en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder, under forudsætning af, at virksomheden drives af den, der bebor den pågældende ejendom, at virksomheden efter byrådets skøn drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres, at virksomheden ikke medfører ulempe for de omkringboende, og at virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke kan etableres på den pågældende ejendom

Ansøgningen

Borgeren mente, at parkeringsforholdene var i orden, for der var 2 parkeringspladser på ejendommen, d.v.s. 1 til boligen og 1 til kunderne, så han søgte om dispensation, men fik afslag.
Ifølge ansøgningen ville borgeren drive virksomhed bestående af kostvejledning, yoga- og meditationskonsultationer på en ejendom hvor han selv boede.

Der skulle afholdes 1-3 konsultationer om ugen med individuelle klienter.

Kommunens begrundelse

Kommunen mente at der i alt skulle være 4 parkeringspladeser på egen grund (ikke på vejen), nemlig 2 til boligdelen og 2 til erhvervsdelen, og at de 2 pladser til erhvervsdelen ikke kunne etableres på offentlig vej.

Afgørelsen

Natur- og Miljøklagenævnets ændrede afslaget til en tilladelse.
Nævnet mente slet ikke at det var nødvendigt med en tilladelse, når der kun var tale om erhverv der drives af beboeren selv uden fremmed medhjælp, og uden at området ændrer karakter, og evt. parkeringsproblemer kan ikke i sig selv medføre afslag.

Nævnet skrev nemlig bl.a.:

”Selv om en lokalplan udlægger et område til boligformål, kan udøvelse af erhverv fra en bolig i området ikke hindres, når erhvervet udøves af beboeren uden fremmed medhjælp, og ejendommens og kvarterets præg af boligområde i øvrigt fastholdes.

Uanset det i Lokalplan 316.2, § 3, stk. 1, er fastsat, at området kun må anvendes til boligformål, er det således i forhold til lokalplanen umiddelbart tilladt i et vist omfang at drive erhverv fra en bolig i området. Dispensation i henhold til lokalplanens § 3, stk. 3, er således kun nødvendig i de tilfælde, hvor erhvervsudøvelsen overskrider grænserne for det umiddelbart lovlige.

Natur- og Miljøklagenævnet finder, at den ansøgte virksomhed, således som den er beskrevet i sagen, vil være umiddelbart lovlig i forhold til lokalplanen. Det forudsættes herved, at virksomheden drives uden ansat medhjælp, og at ejendommen ikke ændrer karakter af at være bolig.

Med hensyn til det af kommunen anførte om, at udlagt vejareal ikke kan tages i anvendelse til parkeringsformål, skal bemærkes, at dette i givet fald må reguleres efter færdselslovgivningen.

Solrød Kommune har ikke med hjemmel i lokalplanens § 3, stk. 1 og stk. 3, kunnet modsætte sig virksomheden, og kommunens afgørelse af 27. juni 2012 ophæves derfor.”

Konklusionen

Man må altså – uden tilladelse – drive erhverv i områder hvor det i lokalplanen – uden yderligere bemærkninger – blot er bestemt, at de er udlagt til boligområder.
Det er dog en forudsætning, at der kun er tale om erhverv, som man selv driver, som beboer uden fremmed medhjælp, hvis ejendommens og kvarterets præg af boligområde i øvrigt ændres.

Så længe man ikke overskrider denne grænse, så er erhvervsvirksomheden lovlig, og kommunen kan ikke forbyde den med henvisning til lokalplanen.

Eventuelle parkeringsproblemer kan heller ikke give kommunen ret til at gribe ind.

Hvad betyder afgørelsen for gældende og fremtidige lokalplaner:
Det interessante ved afgørelsen er, at nævnet ikke bare har forholdt sig til en konkret sag, men skrevet en generel afgørelse.

Det betyder – som jeg ser det – at selvom man bor i et område der i en lokalplanen er boligområde, så er udgangspunktet nu, at man uden tilladelse må drive erhverv af tilsvarende beskeden karakter fra egen bolig.

Det er et åbent spørgsmål, hvordan kommunerne evt. kan forhindre dette.

Det som nævnet har taget stilling til er den situation, at der i en lokalplan blot står, at et område er udlagt til boliger.

Nævnet har ikke taget stilling til hvorledes det ville have forholdt sig, hvis kommunen f. eks. klart og tydeligt havde skrevet, at enhver form for erhvervsvirksomhed var forbudt.

I så tilfælde vil jeg tro, at nævnet var kommet til det modsatte resultat.

Sagen er bare den, at man i de fleste lokalplaner blot, har skrevet ”boligområde” og så regnet med, at evt. erhverv ville kræve dispensation, men det er altså ikke tilfældet, så afgørelsen kommer nok til at give kommunerne anledning til at genoverveje deres formuleringer i gældende og fremtidige lokalplaner.

Sagen angår planlovens § 58 stk. 1, nr. 4
Den har journal nr. NMK-33-01368 og kan læses på:

www.nmknafgoerelser.dk/ShowDoc.aspx?docId=nmk20120829-000a-full

 

Aktuelle artikler

Hjælp! - Min nabo bygger

Hvad nu?!

 Konflikter mellem naboer kan være særligt belastende netop fordi man er naboer og dermed ofte løber ind i hinanden. Godt naboskab er derfor en værdifuld ting

Læs mere

1. Dine cookie settings
Funktionelle cookies, marketing og tracking
Cookies der giver os mulighed for at analysere webstedets anvendelse, så vi kan måle og forbedre ydelsen, og cookies der bruges af reklameselskaber eller annoncerende selskaber til at slå annoncer op, som er relevante for dine interesser.
 Alle

Nødvendige cookies
Cookies der er nødvendige for sidens funktionalitet.
 Nødvendige


2. Dette website anvender cookies

En cookie er en lille tekst-fil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren.
En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus.

3. Formål med cookies på vores website:
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks., hvad du har lagt i en eventuel indkøbskurv, om du tidligere har besøgt siden, om du er logget ind og hvilket sprog og valuta, du gerne vil have vist på hjemmesiden. Vi bruger også cookies til at målrette vores annoncer over for dig på andre hjemmesider. Helt overordnet anvendes cookies således som del af vores service til at vise indhold, der er så relevant som muligt for dig.

4. Sådan sletter eller blokerer du for cookies i din browser
minecookies.org/cookiehandtering


5. Liste over brugte cookies:
NavnFormålUdbyderUdløber

Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik.
Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Få flere oplysninger

OK Læs mere