topimg2.jpg

Ishuse og Kæmpevindmøller

Er det acceptabelt med Kæmpevindmøller i Lillebælt?

Hans Haages | 6. september 2017

#Ishuse og Kæmpevindmøller:

Umiddelbart er det svært at se, hvilken forbindelse der kan være mellem Ishuse og kæmpevindmøller, men der er faktisk en forbindelse, sådan som det fremgik af et indlæg fra Assens borgmester Søren Steen Andersen, da han som borger tog ordet på et orienteringsmøde afholdt af Lillebælt Syd den 29. august i Torøhuse forsamlingshus.

 Ikke nødvendigvis juridisk uafvendeligt:

Borgmesterens indlæg var rammende, præcist og velformuleret, men det er uheldigt, at han og de af de øvrige kommunalbestyrelsesmedlemmer, der som borgere ligeledes deltog i mødet, synes at være af den opfattelse, at det projekt, som mødet omhandlede, er uafvendeligt, for det er juridisk set ikke nødvendigvis tilfældet.

 Projektet:

Jeg deltog selv i det pågældende møde for og med en klient, der mildt sagt ikke er begejstret for Sønderborg Kommunes planer, som i al sin enkelhed går ud på, at man for at opfylde en politisk vision om nedbringelse af CO2 udslip agter at medvirke til opstilling af 20 kæmpevindmøller på op til 250 m.´s højde i Lillebælt. (se www.lillebaeltsyd.dk.)

Det kom ikke rigtig frem under mødet, hvem der reelt ellers står bag projektet, og heller ikke hvordan projektet hænger sammen rent økonomisk, men der blev på loyal og let forståelig måde orienteret om de undersøgelser (VVM vurdering), der nu skal foretages for at vurdere hvilke virkninger, et sådant projekt evt. kan have på det omgivende miljø, og i forbindelse med den efterfølgende debat stod det hurtigt klart, at det først og fremmest er spørgsmålet om det rent visuelle, der er i centrum.

 Sympati og bekymring:

Selv om mange af de tilstedeværende herunder også min klient har al mulig sympati for tanken om at beskytte klimaet, så er det dog en skræmmende vision at forestille sig 20 havvindmøller på højde med Storebæltsbroens pyloner anbragt kun 4 km. fra kysten og formentlig også forsynet med markeringslys, der blinker døgnet rundt.

Projektet forekommer på grund af sit omfang at være helt ude af proportion med de geografiske muligheder, der er til stede i området.

 Ishuse og kæmpevindmøller:

Det er så her forbindelsen mellem ishuse og kæmpevindmøller kommer ind i billedet, for blandt de tilstedeværende borgere var også en række kommunalbestyrelsesmedlemmer herunder også Assens borgmester Søren Steen Andersen, der tog ordet og gav udtryk for, at han undrer sig over det forhold, at det på den ene side kan være strafbart at opstille et ishus mindre end 300 m. fra kysten, mens det på den anden side kan være lovligt og acceptabelt at opstille kæmpevindmøller i havet kun 4 km fra kysten.

Han ville dog ligesom flertallet af de øvrige tilstedeværende kommunalbestyrelsesmedlemmer ikke på det foreliggende grundlag tage endeligt stilling til projektet, men Assens kommune er høringsberettiget, og han kunne love, at han i al fald for sit vedkommende vil arbejde for at begrænse evt. skadevirkninger mest muligt.

Juraen

De undersøgelser, der nu igangsættes, skal afsluttes med en forundersøgelsesrapport, som efter Lov om fremme af vedvarende energi § 24 skal sendes til energistyrelsen, der så skal tage stilling til, om rapporten kan ”godkendes”.

Det er sprogligt uklart hvad der ligger i ordet ”godkendes”, men en evt. godkendelse indebærer – som loven er formuleret jf. § 25 – at Lillebælt Syd efter en evt. "godkendelse" så også har ret til at få en tilladelse til at etablere anlægget, hvis myndigheden skønner, at der er den fornødne tekniske og finansielle kapacitet til stede.

Som lovteksten er formuleret, ser det derfor nærmest ud som om, Lillebælt Syd har ret til en tilladelse, når blot man afleverer en grundig og rigtig rapport om konsekvenserne, men sådan skal loven ikke forstås. Loven må nemlig forstås i overensstemmelse med EU ´s  VVM direktiv, og det følger da også af lovens noter, at energistyrelsen er VVM myndighed, samt at energistyrelsen skal sende forundersøgelsesrapporten i høring hos relevante myndigheder for at sikre, at der ikke er betænkeligheder ud fra miljømæssige eller planlægningsmæssige forhold. De miljømæssige forhold kan bl.a. omfatte visuelle forhold herunder både dominans og lyssætning, og der er altså rent juridis mulighed for at meddele afslag med henvisning til netop disse forhold.

Hvad kan man gøre:

Det siger sig selv, at man kan have forskellige holdninger til et sådant projekt, men hvis kommunalbestyrelsen i f.eks. Assens Kommune eller andre som f.eks. Danmarks Naturfrednngsforeningen eller eventuelle borgergrupper i forbindelse med den kommende høring kommer til det resultat, at man slet ikke ønsker projektet realiseret, så er det vigtigt at erkende, at projektet altså ikke er juridisk uafvendeligt, eller sagt med andre ord – man behøver ikke på forhånd give op.

 

Aktuelle artikler

Hjælp! - Min nabo bygger

Hvad nu?!

 Konflikter mellem naboer kan være særligt belastende netop fordi man er naboer og dermed ofte løber ind i hinanden. Godt naboskab er derfor en værdifuld ting

Læs mere

1. Dine cookie settings
Funktionelle cookies, marketing og tracking
Cookies der giver os mulighed for at analysere webstedets anvendelse, så vi kan måle og forbedre ydelsen, og cookies der bruges af reklameselskaber eller annoncerende selskaber til at slå annoncer op, som er relevante for dine interesser.
 Alle

Nødvendige cookies
Cookies der er nødvendige for sidens funktionalitet.
 Nødvendige


2. Dette website anvender cookies

En cookie er en lille tekst-fil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren.
En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus.

3. Formål med cookies på vores website:
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks., hvad du har lagt i en eventuel indkøbskurv, om du tidligere har besøgt siden, om du er logget ind og hvilket sprog og valuta, du gerne vil have vist på hjemmesiden. Vi bruger også cookies til at målrette vores annoncer over for dig på andre hjemmesider. Helt overordnet anvendes cookies således som del af vores service til at vise indhold, der er så relevant som muligt for dig.

4. Sådan sletter eller blokerer du for cookies i din browser
minecookies.org/cookiehandtering


5. Liste over brugte cookies:
NavnFormålUdbyderUdløber

Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik.
Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Få flere oplysninger

OK Læs mere