topimg2.jpg

Hvidvaskningsregler

Uddrag af risikovurdering og procedurer

jf. lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask

og finansiering af terrorisme

Advokatfirma Hans Haages ApS

Miljøret i Øjenhøjde Advokatfirma ApS”

Advokatfirma Hans Haages ApS Gældssanering i Øjenhøjde

Cvr. nr. 32 29 81 09

 

 Lovgrundlag:

Lov nr. 651 af 8-6-2017 (hvidvaskningsloven)

Risikovurdering efter hvidvaskningslov § 7 

Der henvises til følgende uddrag af forretningsplan: 

”Virksomheden skal udelukkende beskæftige sig med:Plan- og Miljøret.

 • Rådgivning.
 • Assistance i forbindelse med forhandling med myndigheder.
 • Nævns- taksations og ekspropriationssager.

Den Plan- og Miljøretlige aktivitet udføres under navnet

”Miljøret i Øjenhøjde Advokatfirma ApS

Insolvensret.

 • Gældssaneringssager.
  • Indehaver varetager en medhjælperstilling ved Skifteretten i Odense.
 • Rådgivning om gældssanering til
  • Kreditorer
  • skyldnere
   • (beskikkelse modtages)
  • Anden insolvensretlig rådgivning.
  • Førelse af retssager for boer og kreditorer på insolvensrettens område.

Supplerende bemærkninger:

Miljøsager:

Der er hovedsageligt  tale om retssager og nævnssager, i hvilken forbindelse der ikke sker økonomiske transaktioner, hvorfor disse sager ikke er omfattet, ligesom disse sager er undtaget efter § 27.

Enkelte sagstyper kan dog falde indenfor loven, nemlig sager hvor man i forbindelse med truende ekspropriation assisterer ved forhandlinger om frivilligt salg.

I denne situation vil midlerne imidlertid hidrøre fra det offentlige hvorfor der ikke er involveret midler, som kan hvidvaskes.

Gældssaneringssager:

Der udføres gældssaneringssager for Skifteretten i Odense, men medhjælper har ikke rådighed over midler tilhørende hverken Skifteretten eller ansøger. Det forudsættes, at gældssaneringsansøger selv opretter bankkonti til betaling af evt. dividende, og medhjælper medvirker ikke hertil.

Generelt vil det i øvrigt næppe kunne antages at gældssaneringsinstituttet anvendes til hvidvaskning af penge.

 Hertil kommer at virksomhedens drives af ejer som eneste ansatte .

 Det vurderes derfor af virksomheden er i lavrisikogruppen.

 Skriftlig procedure efter hvidvaskningslov § 8

Vedr. Hvidvaskningsloven § 1 stk. 1 nr. 14, a:

Litra i:

Virksomheden påtager sig ikke sager om køb og salg af fast ejendom bortset fra sager om ekspropriation. I ekspropriationssager kan der forhandles om frivillig overdragelse på ekspropriationslignende vilkår. Det kan måske antages at sådanne sager kan være omfattet af litra i, men det bemærkes, at de i den forbindelse tilvejebragte midler hidrører fra det offentlige, og lejlighedsvis behandling af denne type sager medfører ikke nogen væsentlig risiko som der skal tages højde for i forbindelse med den generelle risikovurdering.

I konkrete sager om ekspropriation forholdes i overensstemmelse med litra i således at der ved kundeforholdets etablering gennemføres kundekendskabsprocedure.

Litra ii:

Virksomheden påtager sig ikke denne type sager

Litra iii:

Virksomheden påtager sig ikke denne type sager bortset fra indsætning på samleklientkonti. På samleklientkonto indsættes alene midler der svarer til beløb deponeret til sikkerhed for salærkrav og beløb til anvendelse til betaling af udgifter i forbindelse med retssager og nævnssager f. eks. gebyrer for udpegning af skønsmænd, honorarer til skønsmænd, retsafgifter og klageafgifter. Herudover kan der forekomme indsætning af beløb som udgør betaling af købesum m.v. fra myndigheder i forbindelse med frivilligt salg på ekspropriationslignende vilkår jf. ovenfor.

I forbindelse med konkrete sager, skal der – i de tilfælde og på det tidspunkt - hvor der indbetales klientmidler til fornævnte formål gennemføres kundekendskabsprocedure.

Litra iv:

Virksomheden påtager sig ikke denne type sager

Litra v:

Virksomheden påtager sig ikke denne type sager

Vedr. § 1 stk. 1 nr. 14, b:

Virksomheden foretager ikke finansielle transaktioner.

I relation til fast ejendom kan der alene blive tale om de ovenfor nævnte transaktioner i forbindelse med ekspropriation, og i denne forbindelse henvises til det ovenfor vedr. § 14, a litra i anførte

Vedr. oplysningspligt:

Det påhviler klienten at dokumentere sin identitet samt at efterkomme eventuel yderligere anmodning om dokumentation i henhold til reglerne i hvidvaskningsloven, og det vil i al fald sige i følgende tilfælde:

 1. Når der indbetales depositum eller andre midler som medfører regulering af klientkonti.
  1. Ved indbetaling anses klienten for at samtykke til videregivelse af identitetsoplysningerne til
  2. det pengeinstitut hvor advokaten har samleklientkonto.
 2. I sager hvor der kan blive tale om overdragelse af aktiver.

De modtagne oplysninger vil blive behandlet efter lovgivningens krav, herunder at oplysninger og dokumentation vil blive opbevaret i 5 år.

Bemærk særligt:

Klienten skal være opmærksom på at advokaten, efter reglerne i hvidvaskningsloven § 26 har pligt til at underrette Statsadvokaten for særlig økonomisk og international kriminalitet, hvis der opstår mistanke om eller rimelig grund til at formode, at en transaktion, midler eller en aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Dette gælder dog ikke oplysninger som advokaten modtager i forbindelse med at advokaten fastslår klientens retsstilling eller forsvarer eller repræsenterer denne under eller i forbindelse med en retssag, herunder rådgiver om at indlede, eller undgå et sagsanlæg.

Odense den 18-8-2017

Hans Haages

adv.(H)

Aktuelle artikler

Hjælp! - Min nabo bygger

Hvad nu?!

 Konflikter mellem naboer kan være særligt belastende netop fordi man er naboer og dermed ofte løber ind i hinanden. Godt naboskab er derfor en værdifuld ting

Læs mere

1. Dine cookie settings
Funktionelle cookies, marketing og tracking
Cookies der giver os mulighed for at analysere webstedets anvendelse, så vi kan måle og forbedre ydelsen, og cookies der bruges af reklameselskaber eller annoncerende selskaber til at slå annoncer op, som er relevante for dine interesser.
 Alle

Nødvendige cookies
Cookies der er nødvendige for sidens funktionalitet.
 Nødvendige


2. Dette website anvender cookies

En cookie er en lille tekst-fil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren.
En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus.

3. Formål med cookies på vores website:
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks., hvad du har lagt i en eventuel indkøbskurv, om du tidligere har besøgt siden, om du er logget ind og hvilket sprog og valuta, du gerne vil have vist på hjemmesiden. Vi bruger også cookies til at målrette vores annoncer over for dig på andre hjemmesider. Helt overordnet anvendes cookies således som del af vores service til at vise indhold, der er så relevant som muligt for dig.

4. Sådan sletter eller blokerer du for cookies i din browser
minecookies.org/cookiehandtering


5. Liste over brugte cookies:
NavnFormålUdbyderUdløber

Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik.
Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Få flere oplysninger

OK Læs mere