topimg2.jpg

EU direktivet om industrielle emissioner – det såkaldte IE direktiv – bliver nu en del af dansk miljøret

Listevirksomheder og større husdyrbrug kan derfor i fremtiden komme ud for, at skulle rydde op efter andres forurening.

Hans Haages | 13. november 2013

# EU Ret - IE direktiv

Budskabet

Man kan som driftsherre for listevirksomhed eller et større husdyrbrug fremover komme til at betale for andres forurening, hvis den sker efter 7/1 2013, og det kan det derfor være en god idé, at man – med eller uden krav fra myndighederne – får lavet en rapport om forureningstilstanden pr. 7/1 2013 (en såkaldt basistilstandsrapport).

Baggrunden

Folketinget har – for at gennemføre EU´s direktiv om (begrænsning af) industrielle emissioner – netop vedtaget ændringer i Miljøbeskyttelsesloven, Lov om Beskyttelse af Havmiljøet, Lov om Miljøgodkendelse af Husdyrbrug, Jordforureningsloven, Miljøskadeloven og Lov om Fiskeri og Fiskeopdræt. Ændringerne træder i kraft den 7/1 2013 

Stramninger

Ændringerne, der er gennemført ved lov nr. 446 af 23/5 2012, betyder markante stramninger på en række væsentlige områder særligt med henblik på at sikre, at der i forbindelse med virksomhedsophør sker en oprydning/oprensning af evt. jordforurening, og at sikre at virksomhederne i større omfang anvender den bedst tilgængelige teknik til reduktion af forurening (På ”Nydansk” betegnet som BAT der står for best available techniques).

Oprydning af jordforurening ved virksomhedsophør

Der er i Miljøbeskyttelsesloven indført krav om, at bestemte listevirksomheder skal udarbejde en såkaldt basistilstandsrapport d.v.s. en rapport med oplysninger om og dokumentation for jordens og grundvandets tilstand med hensyn til forurening. (§ 35c)

Denne rapport får betydning, for visse listevirksomheder og større husdyrbrug når driften ophører.

Så skal der nemlig efter en ny bestemmelse i Jordforureningsloven (§38k) foretages en vurdering af jordens og grundvandets forureningstilstand som følge af virksomhedens/husdyrbrugets aktiviteter. Jordens forureningstilstand skal derefter ”føres tilbage til basistilstanden”, som den fremgår af basistilstandsrapporten og under alle omstændigheder efterlades i en sådan tilstand, at der ikke er væsentlig risiko for menneskers sundhed eller for miljøet.

Det er lidt uklart hvor langt oprensningspligten rækker, men dette beror bl. a. på risikoen for mennesker og miljø ved fortsat anvendelse, og risikoen skal som udgangspunkt bedømmes i forhold til arealets faktiske brug på ophørstidspunktet. Dog skal vurderingen ske i forhold til fremtidig brug, hvis der på ophørstidspunktet foreligger en tilladelse til ændret fremtidig brug (§ 38l stk. 3)

Dette er en ny men ikke specielt overraskende retstilstand.

Det virkelig overraskende, er at man nu har forladt princippet om, at forureneren altid er den, der skal betale. Efter de nye regler påhviler oprensningspligten nemlig den, der på ophørstidspunktet er driftsherre, uanset om en eventuel forurening er eller ikke er sket i den periode, hvor pågældende drev virksomheden eller husdyrbruget (§38n).

Dette gælder dog kun hvis der er tale om forurening der er sket efter lovens ikrafttræden (§38l stk.4).

Man kan altså på den måde komme til, at rydde op efter andres forurening hvis den sker efter 7/1 2013.

Der vil derfor i lang tid fremover blive brug for at afklare, hvornår forureninger fra listevirksomheder og større husdyrbrug er sket, og købere af sådanne virksomheder vil (og bør også) fremover interessere sig for tilstanden på ”skæringstidspunktet” 7/1 2013.

Hvis man har med listevirksomheder eller større husdyrbrug at gøre, kan det derfor være en god idé, at man – med eller uden krav fra myndighederne – får lavet en basistilstandsrapport.

Andet

Vedrørende anvendelse af den bedst tilgængelige teknik:

I EU regi fastsætter man, hvad der anses for bedst tilgængelig teknik (de såkaldte BAT konklusioner), og man må regne med at konklusionerne vil blive revurderede ca. hvert 8 år.

Når det sker (d.v.s. når der kommer nye BAT konklusioner), så er de bindende for myndighederne i de enkelte medlemsstater og de skal bruges som grundlag for fremtidige godkendelser.

Det er også meningen at myndighederne i de enkelte stater skal revurdere godkendelserne for de eksisterende virksomheder, der måtte teknisk set være omfattede af de nye standarder, og der kan i den anledning fastsættes skærpede vilkår til igangværende virksomheder.

Der indføres derfor en pligt for tilsynsmyndigheden til at tage godkendelsen af bestemte listevirksomheder og af større husdyrbrug op til revurdering når der foreligger nye BAT konklusioner (eller som det hedder i nyt stk. 3 til Miljøbeskyttelseslovens § 41a og i nyt stk. 3 til Husdyrbruglovens § 40 ”for at opfylde EU retlige krav” )

Der er i forvejen – i miljøbeskyttelsesloven og i lov om husdyrbrug – en adgang til revurdering i et vist omfang efter 8 år.

Kun tiden vil vise hvilken praktisk betydning de nye regler får for revurdering af virksomheder herunder for husdyrbrug.

Andre ændringer

Der er en række andre ændringer herunder også vedr. vibrationer fra husdyrbrug, dambrug, digital kommunikation m.v., som det vil føre for vidt, at komme ind på her, men som man bør efterse i loven, hvis man har med listevirksomheder, større husdyrbrug fiskeri eller dambrug at gøre. Der kommer også en række bekendtgørelser som præciserer de forskellige bestemmelser.

Loven kan ses på dette link: www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=141738

Odense 13-11-2013
Hans Haages adv.

Aktuelle artikler

Hjælp! - Min nabo bygger

Hvad nu?!

 Konflikter mellem naboer kan være særligt belastende netop fordi man er naboer og dermed ofte løber ind i hinanden. Godt naboskab er derfor en værdifuld ting

Læs mere

1. Dine cookie settings
Funktionelle cookies, marketing og tracking
Cookies der giver os mulighed for at analysere webstedets anvendelse, så vi kan måle og forbedre ydelsen, og cookies der bruges af reklameselskaber eller annoncerende selskaber til at slå annoncer op, som er relevante for dine interesser.
 Alle

Nødvendige cookies
Cookies der er nødvendige for sidens funktionalitet.
 Nødvendige


2. Dette website anvender cookies

En cookie er en lille tekst-fil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren.
En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus.

3. Formål med cookies på vores website:
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks., hvad du har lagt i en eventuel indkøbskurv, om du tidligere har besøgt siden, om du er logget ind og hvilket sprog og valuta, du gerne vil have vist på hjemmesiden. Vi bruger også cookies til at målrette vores annoncer over for dig på andre hjemmesider. Helt overordnet anvendes cookies således som del af vores service til at vise indhold, der er så relevant som muligt for dig.

4. Sådan sletter eller blokerer du for cookies i din browser
minecookies.org/cookiehandtering


5. Liste over brugte cookies:
NavnFormålUdbyderUdløber

Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik.
Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Få flere oplysninger

OK Læs mere