topimg2.jpg

Persondataforordning

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger

Miljøret i Øjenhøjde Advokatfirma ApS”

Cvr. nr. 32 29 81 09

v/Hans Haages adv. (H)

Filosofgangen 9, 3. Tv.

5000 Odense C

Tlf. 22 86 05 00

Mail: advokat@hans-haages.dk

www.miljøretiøjenhøjde.dk

Mødelokaler på Coworking Plus

Kochsgade 31D, 2. sal

5000 Odense C

REVIDERET 25-08-2021

 

 1. Anvendelse: Nærværende fremsendes eller udleveres til klienten til opfyldelse af oplysningspligten i persondataforordningen jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF.
 2. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os
  1. Miljøret i Øjenhøjde Advokatfirma ApS er den dataansvarlige for behandling af de personoplysninger som vi har modtaget om dig. Vores kontaktoplysninger fremgår ovenfor.
 3. Formålet med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger:
  1. Der indsamles og behandles oplysninger til følgende formål:
 1. Advokatassistance til dig.
  1. Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger er:
 1. De aftaler som vi har indgået eller som vi senere indgår om fremme af dine legitime interesser. Der indsamles og behandles alene de oplysninger som er nødvendige for fremme af disse interesser, og indsamlingen er begrænset af de for advokater almindeligt gældende regler, som bl.a. indebærer, at en advokat ikke ved udførelse af en sag må gå videre, end berettigede hensyn til varetagelse af klientens interesser tilsiger, og at en advokat ikke må foretage unødige retsskridt eller søge klientens interesser fremmet på utilbørlig måde.
 1. Kategorier af personoplysninger:
  1. Indenfor de i pkt. 3 nævnte rammer behandler vi følgende kategorier af personoplysninger om dig:
 1. Almindelige oplysninger
 2. Følsomme oplysninger som er nødvendige for sagens behandling.
 1. Videregivelse:
  1. Indenfor de i pkt 3. nævnte rammer videregiver vi dine personoplysninger til følgende modtagere:
 1. Vores databehandler med hvem vi har indgået databehandleraftale
 2. De elektroniske data behandles og opbevares på en platform, Microsoft business 365 som administreres gennem Sentia, Møllekajen 7, 1, 5000 Odense C
 • Offentlige myndigheder – herunder domstole og nævn – andre rådgivere, i det omfang det er nødvendigt for varetagelse af dine interesser
 1. Cpr. numre kan opbevares og behandles, men vil ikke blive udleveret til trediemand uden dit udtrykkelige samtykke, medmindre det klart fremgår af sagens sammenhæng, at cpr. nr. er udleveret til os med henblik på extern brug f. eks. ved ansøgninger eller forespørgsler til myndigheder og/eller pengeinstitutter.

 

Det bemærkes, at virksomheden i nogle sager indenfor det miljøretlige område, samarbejder med:

Advokat Thomas Grønbek Andersen, www.andersenlaw.dk, Coworking Plus, Kochsgade 31, 2 sal, 5000 Odense C.

Miljøret i Øjenhøjde Advokatvirksomhed ApS har mødelokaler på Coworking Plus og der er således kontorfællesskab imellem Advokat Thomas Grønbek Andersen og Miljøret i Øjenhøjde Advokatvirksomhed ApS.

I de sager hvor der er samarbejde videregives oplysninger til advokat Thomas Grønbek Andersen, i det omfang oplysningerne er relevante for pågældendes deltagelse i sagsførelsen.

 1. Vedr. overførsel til tredielande:
  1. Vi vil ikke overføre dine personoplysninger til modtagere udenfor EU og EØS
 2. Hvorledes indsamles oplysninger:
  1. Der indsamles, opbevares og behandles oplysninger og/eller dokumenter, som du selv udleverer, eller som vi indsamler eller modtager fra anden side, og som er nødvendige for behandling af sagen og for kommunikation med dig og med ansøgere, andre parter og myndigheder i relation til løsning af de stillede opgaver.
  2. Der indsamles, opbevares og behandles – udover dine og andre parters fulde navne og adresser, telefonnumre og mail adresser –bl.a. oplysninger og dokumenter, som andre parter - herunder også myndigheder – samt evt. vidner fremsender eller udleverer, og oplysninger fra offentligt tilgængelige registre herunder særligt oplysninger fra domstole, cvr register, oplysninger fra tingbog, oplysninger fra ejendomsregistre, statslige myndigheder, kommuner og regioner.
  3. Du modtager kopi af alle dokumenter og oplysninger, som vi på egen hånd indsamler, eller som modtages fra anden side.
 3. Opbevaring af personoplysninger.
  1. Indsamlede oplysninger opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til evt. dokumentation af den udførte opgave og berettiget varetagelse af vore egne interesser.
  2. Udgangspunktet er dog følgende:
 1. I forbindelse med den enkelte sags afslutning makuleres alt - i papirform foreliggende - materiale medmindre klienten i forbindelse med betaling af faktura udtrykkeligt anmoder om at få dette udleveret. Herefter arkiveres sagen elektronisk i datoorden. Sagsakter opbevares elektronisk i tre år regnet fra arkiveringsdato.
 2. Ved udløbet af det tredje kalenderår efter sagens arkivering slettes sagen medmindre berettiget varetagelse af vore egne interesser er til hinder herfor. Der slettes alle oplysninger bortset fra evt. kopi af dokumentation indhentet i forbindelse med kundekendskabsprocedure i.h.t. hvidvaskningsloven.
 1. Vedr. automatiske afgørelser, herunder profilering.
  1. Vi anvender ikke automatiske afgørelser, herunder profilering
 2. Vedr. Retten til at trække samtykke tilbage
  1. Du har til enhver tid ret til at trække dit evt. samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.
  2. Hvis du vælger at trække dit evt. samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit evt. tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.
 3. Dine rettigheder
  1. Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.
  2. Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
 1. Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
  1. Ret til berigtigelse (rettelse)
 1. Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
  1. Ret til sletning
 1. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
  1. Ret til begrænsning af behandling
 1. Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  1. Ret til indsigelse
 1. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.
  1. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
 1. Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.
 1. Klage til datatilsynet:
  1. Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

 

Odense den 25-08-2021

 

Miljøret i Øjenhøjde

Advokatfirma ApS

v/Hans Haages adv. (H)

Aktuelle artikler

Hjælp! - Min nabo bygger

Hvad nu?!

 Konflikter mellem naboer kan være særligt belastende netop fordi man er naboer og dermed ofte løber ind i hinanden. Godt naboskab er derfor en værdifuld ting

Læs mere

1. Dine cookie settings
Funktionelle cookies, marketing og tracking
Cookies der giver os mulighed for at analysere webstedets anvendelse, så vi kan måle og forbedre ydelsen, og cookies der bruges af reklameselskaber eller annoncerende selskaber til at slå annoncer op, som er relevante for dine interesser.
 Alle

Nødvendige cookies
Cookies der er nødvendige for sidens funktionalitet.
 Nødvendige


2. Dette website anvender cookies

En cookie er en lille tekst-fil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren.
En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus.

3. Formål med cookies på vores website:
Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks., hvad du har lagt i en eventuel indkøbskurv, om du tidligere har besøgt siden, om du er logget ind og hvilket sprog og valuta, du gerne vil have vist på hjemmesiden. Vi bruger også cookies til at målrette vores annoncer over for dig på andre hjemmesider. Helt overordnet anvendes cookies således som del af vores service til at vise indhold, der er så relevant som muligt for dig.

4. Sådan sletter eller blokerer du for cookies i din browser
minecookies.org/cookiehandtering


5. Liste over brugte cookies:
NavnFormålUdbyderUdløber

Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik.
Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Få flere oplysninger

OK Læs mere